Recyklační poplatky

Naše společnost se stala členem sběrného systému REMA (http://www.remasystem.cz), jehož prostřednictvím se spolupodílí na financování sběru a likvidace IT zařízení, spotřebitelských elektro zařízení a osvětlovacích zařízení.

Výběr příspěvku na likvidaci elektroodpadu je prováděn formou fakturace recyklačního poplatku, který je již zahrnut v ceně elektrozařízení. Tato informace je uváděná na fakturách vystavených společností EET EUROPARTS s.r.o., a to následovně: V ceně elektrozařízení a baterií je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému a REMA Battery.

Výše recyklačního příspěvku pro daný rok odráží náklady skutečně vzniklé s recyklací zařízení sebraných v dané skupině a v daném roce, aktuální ceníky naleznete na http://www.remasystem.cz

 

Certifikát je ke stažení zde:

Osvedceni_EET_Ceska republika.pdf

Zelená firma


INFORMACE O ZPĚTNÉM ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ PRO KONEČNÉ UŽIVATELE

- zákon č.185/2001 Sb.o odpadech, ve znění pozdějších předpisů ukládající výrobcům, respektive dovozcům elektrických a elektronických zařízení, řadu nových povinností.

- hlavním cílem novely zákona o odpadech je zvýšení opětovného použití, materiálového využití a využití elektrozařízení na požadovanou úroveň a tím předcházet možnému škodlivému vlivu nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na lidské zdraví a životní prostředí.

 

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení

- tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce 

- odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“

- odevzdáním do sběrných dvorů

- likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

 

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

1) místní úřad vaší obce

2) správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu

3) sběrny OEEZ 

4) služba pro odvoz komunálního odpadu

5) www.remasystem.cz, přehled mist zpětného odběru je k dispozici na www.remabattery.cz

Úplné znění zákona o odpadech, nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz